whitebox

contacts

Contacts

Контакти

Контакти

България

Петко Папазов

Управител

Явор Димитров

Търговски отдел

Диана Колева

Офис организатор

Офис София

Понеделинк

08:00 - 17:00

Вторник

08:00 - 17:00

Сряда

08:00 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 17:00

Петък

08:00 - 17:00

Събота

почивен

Неделя

почивен

Белгия

Зорница Христова

Регионален мениджър Белгия

Офис Брюксел

Понеделинк

08:00 - 17:00

Вторник

08:00 - 17:00

Сряда

08:00 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 17:00

Петък

08:00 - 17:00

Събота

почивен

Неделя

почивен

088 458 7799

Поща клиенти

info@pns.bg

Офис София

ул. "Владайска река" №10